Search by Bank
Credit for transfer of debt
Accept Credit Cards
 
อัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน
 
เวลาในประเทศ
 
สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 147 คน
 สถิติเมื่อวาน 243 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
23067 คน
80347 คน
121636 คน
เริ่มเมื่อ 2015-11-16
 

โปรโมชั่นสุดฮอทประจำวัน

 
บัตรเครดิต
บัตรกดเงินสด
 สินเชื่อส่วนบุคคล
เครื่องรูดบัตรเครดิต
 ระบบชำระเงินออนไลน์
 
 
     

 

 เปิดศึก 'อินชัวร์เทค' รับไทยแลนด์ 4.0

ค่ายประกันคึกคัก เปิดศึก “อินชัวร์เทค” รับไทยแลนด์ 4.0

จากการที่ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 ทำให้ทุกกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวบนโลกใบนี้ถูกแปรเป็นข้อมูลดิจิทัล และผู้ที่บริหารจัดการ บิ๊กดาต้า ได้อย่างมีศักยภาพก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ซึ่งธุรกิจประกันภัยเองต่างก็ตื่นตัวกับกระแสดังกล่าวคปภ.ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับได้กำหนดให้ปีนี้ “เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนการประกันภัยในยุคดิจิทัล” หรือ “InsurTech”

180 วันเริ่มใช้กฎหมายอินชัวร์เทค


นับถอยหลังอีก 180 วัน กฎหมายขายประกันออนไลน์ จะเริ่มออกผลบังคับใช้ หลังจากปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการยกร่างประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 และตามประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ของวิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560


ประกาศทั้งสองฉบับได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา


เสนอขาย-ชำระเบี้ย-จ่ายสินไหมออนไลน์

สาระสำคัญๆ ของประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ เช่น การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยสามารถดำเนินการโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่องทางการเสนอขายใหม่ โดยไม่ต้องมีการพึ่งพาตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงเจตนารมณ์ขอทำประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ทั้งนี้ทางบริษัท นายหน้า หรือธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้นจึงจะสามารถเสนอขายผ่านช่องทางนี้ได้ และแบบกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนถึงวิธีการขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียน
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทางออนไลน์ ประกอบการขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย หรือธนาคาร ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย และจะต้องลดต้นทุนของบริษัทในระยะยาว เช่น การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยโดยต้องใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งในส่วนการชดใช้เงิน หรือ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยจะต้องทำโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมไปถึงการรับเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


นอกจากนี้ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ยังได้ระบุมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกำหนดให้ทางบริษัท นายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และธนาคารพาณิชย์ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนกับผู้ที่ขอทำประกันภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย


สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ได้กล่าวอีกว่า ประกาศทั้งสองฉบับนี้จะทำให้ คปภ.สามารถวางหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจกรรมของบริษัทประกันภัยที่จะทำในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนถึงการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือว่าบริษัทจะเลือกเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทมีความพร้อม เช่น สามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เฉพาะออกกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้

เร่งเปิดแซนด์บ็อกซ์ประกัน


ล่าสุด คปภ. เตรียมเปิดสนามทดสอบนวัตกรรมสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนหลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำการเปิดตัวไปแล้ว โดยขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างดำเนินการ


โดยในวันที่ 19 เม.ย.นี้ คปภ.จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชนเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อรับฟังข้อเสนอและความคิดเห็น และจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเข้าทดสอบ ซึ่งจะเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ ร่วมการพัฒนากับธุรกิจสตาร์ทอัพฟินเทคด้วย หลังจากเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมาได้รับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นและร่วมกันวางแนวทางในการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุน การให้บริการของธุรกิจประกันภัย


เปิดฉากจับมือฟินเทคสายประกันไทย

อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจประกันเอง ก็มีการตื่นตัว ซึ่งจะเห็นได้ว่า “อินชัวร์เทค” จะถูกกำหนดเป็นเรือธงไว้ในยุทธศาสตร์ของปี 2560 ของบริษัทประกันภัยทุกแห่งรวมทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยในช่วงกระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้ จะเริ่มทบทวนข้อกฎหมายพร้อมทั้งลงมือสร้างความพร้อมของแต่ละบริษัท ซึ่งยังมีเวลาเหลือพอที่จะปรับตัวเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้จริง


โดยประเดิมที่ต้นปีนี้ ธุรกิจประกันชีวิต “เมืองไทยประกันชีวิต” ได้ปลุกปั้นทีมใหม่ชื่อแปลก “Fuchsia” Innovation Center มิติใหม่แห่งการสร้างนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “คิดนอกกรอบ” (out of the box) โดยการระดมมันสมองเหล่าฟินเทคสตาร์ทอัพทั่วไทยมาช่วยกันคิดค้น ซึ่ง “สาระ ล่ำซำ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า ไม่เกินปีนี้ ได้เห็นอย่างแน่นอน


ขณะที่ “เอไลฟ์” ร่วมกับอีการ์ดสตูดิโอ ซึ่งเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพจากสหรัฐ ได้ปฎิรูปนวัตกรรมการให้บริการหลังการขายผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ทุกเวลาผ่าน “ระบบ A Smart” อีกทั้งยังมีระบบการแจ้งเตือนการรับคูปองผลตอบแทน การต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงข่าวสารต่างๆอีกด้วย

 
เชาวพันธุ์ พันธุ์ทอง กรรมการผู้จัดการ เอไลฟ์ กล่าวว่า ปีนี้มีงบลงทุนไอที 150 ล้านบาท โดยเริ่มจะทยอยพัฒนาระบบบริการอื่นๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งน่าจะเห็นรูปแบบใหม่อีกช่วงกลางปีนี้

ในขณะที่ด้านฝั่งธุรกิจประกันวินาศภัยไม่น้อยหน้าเมื่อ พี่ใหญ่ อย่าง “วิริยะประกันภัย”ได้วางแผนปีนี้เป็นปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ภายใต้มุมมอง 70 ปี วิริยะประกันภัย มุ่งสู่อนาคต ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้นวัตกรรมบริการ 4.0 โดยได้มีการลงทุนว่าจ้าง The Boston Consulting Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ออกแบบแพลตฟอร์มให้มีระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการรับประกัน และ สินไหมทดแทน โดยให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

สยม โรหิตเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิริยะประกันภัยกล่าวว่า การนำเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาปฏิรูปผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านการให้บริการด้านสินไหมทดแทน เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านการบริการ นอกจากนี้ ปัจจุบันทางบริษัทอยู่ระหว่างการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น


เช่นเดียวกับ “ธนชาตประกันภัย” ที่ได้ประกาศหาพันธมิตรฟินเทคสตาร์อัพมาร่วมสานต่อระบบงานไอที “พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ” กล่าวว่า ตอนนี้ทางเราได้เปิดกว้างมากใครพร้อมสามารถมาคุยกันได้ตลอดเวลา และเราอยู่ระหว่างหารือภายในกับกลุ่มธนชาต หวังพัฒนาแอพพลิเคชั่น"Thanachart Club DD” เพื่อเป็นการต่อยอดบริการด้านประกันภัยให้กับลูกค้า จากปัจจุบันยังใช้เป็นแอพพลิเคชั่น มอบสิทธิพิเศษเท่านั้น หลังจากการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นนี้เพียงปีกว่าๆ มีสมาชิกมีผู้ใช้กว่าแสนรายแล้ว


ประกันข้ามชาติงัดนวัตกรรมล้ำยึดลูกค้า

ในส่วนของประกันต่างชาติไม่น้อยหน้า โดยสุ่มทยอยต่อยอดจากแอพพลิเคชั่นเจ๋งๆ รุกหนัก “ระบบเคลมสินไหมออนไลน์” อย่างเช่นแอพพลิเคชั่นล่าสุด “อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต” กับ “My Allianz” ที่มีการเตรียมพัฒนาต่อระบบชำระเบี้ยผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ คาดการณ์ว่าจะเริ่มได้ในช่วงครึ่งหลังภายในปีนี้อย่างแน่นอน เล็งสร้างฐานคนรุ่นใหม่ในระยะยาวเพื่อที่จะช่วยทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น เชื่อมั่น บอกต่อและนำไปสู่แบรนด์ผู้นำตลาดที่จะเป็นแบรนด์ของลูกค้าให้ความภักดีสูงสุด


ขณะที่“กลุ่มเจนเนอราลี่ประกัน” มีเม็ดเงินลงทุนไอทีพร้อมจะสนับสนุนระยะ 3-5 ปี และตอนนี้กำลังศึกษาข้อกฎหมายดิจิทัลประกันให้ตกผลึกก่อนที่จะเดินหน้าเต็มรูปแบบ

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ  ซีอีโอ กลุ่มเจนเนอราลี่ กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนของดิจิทัลไม่ถูกอีกต่อไป เมื่อทำให้โดดเด่นหรือเจ๋งกว่าคนอื่น เป็นที่แน่นอนว่า จะมีต้นทุนไม่ปกติเกิดขึ้นทันที ดังนั้น ในการขายผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์ ไม่น่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นัก และยังคงต้องเริ่มจากสินค้าประกันวินาศภัยรายย่อย เพื่อมาเป็นตัวเริ่มติดเครื่องในตลาดนี้ก่อน มองว่าถ้าหากรถไม่มีประกันเราก็คงไม่กล้าออกจากบ้านกัน

อย่างไรก็ตามในปีนี้จะได้เห็นโฉมใหม่ของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ต่อยอดแอพพลิเคชั่น Generali365 เช่น การสามารถจ่ายเบี้ยประกันพร้อมทั้งเปิดดูรายละเอียดกรมธรรม์ เป็นต้น สอดคล้องรับกับ “FWD” และ“FPG” กำลังหารือกับบริษัทแม่เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ด้านไอทีอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ และรับรองว่า เมื่อทำแล้วไปเร็วไปไวกว่าแน่นอน


ปฏิเสธไม่ได้ว่า “อินชัวร์เทค” เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง ถึงแม้ว่าจะยังไม่กระทบต่อธุรกิจประกันในทันที แต่ก็เป็นสิ่งที่บริษัทประกันทุกแห่งต้องเตรียมตัวไว้ เพราะในอนาคตอาจมีผลกระทบธุรกิจได้ ทั้งในแง่ของการบริการที่ซื้อง่ายขายเร็วเพียงเสี้ยววินาที พร้อมด้วยนำฐานข้อมูลของลูกค้ามาใช้ เพื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมทั้งให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด ...น่าจะวัดกันเลยว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป
 

 

Copyright (c) 2006 by CREDIT-2U | Sitemap