กดเงินสดจากบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตดีกว่ากัน

0
141

ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบ “โลกไร้เงินสด” เพราะทุกคนทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะมีบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตพกติดตัวกันทั้งนั้นในเวลาที่ออกจากบ้านไปทำงานหรือทำธุระส่วนตัว ฯลฯ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วทุกคนทั่วโลกต่างก็ต้องใช้เงินสดในค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน เหตุเพราะต้องซื้อของกินของใช้จากตลาดสดบ้าง ร้านขายของชำบ้าง ซื้อของกินตามริมถนนข้างทาง ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ต้องใช้เงินสดในการใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ยังมีผู้คนส่วนใหญ่ที่สับสนว่าจะกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตดี เพราะทั้งสองผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก เพราะต่างก็เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันและเป็นสินเชื่อในลักษณะของ “เครดิตหมุนเวียน”  เหมือนกัน พร้อมทั้งสามารถกดเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มได้ทุกเครื่องทั่วประเทศออกมาใช้ได้เหมือนกัน แต่มาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงลักษณะที่โดดเด่นของทั้งสองผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้และความแตกต่างของบัตรกดเงินสดกับบัตรเครดิตพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติต่างๆ ของทั้งสองผลิตภัณฑ์ทางการเงินและวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสองอย่างนี้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่สมควรจะเกิดเป็นภาระให้กับทุกคนโดยไม่จำเป็นอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น หากมีการผิดนัดชำระ

บัตรกดเงินสด หรือ สินเชื่อเงินสด :

คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารและผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-bank) เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกันนี้เป็นสินเชื่อเงินสดในรูปแบบที่เป็นบัตรพลาสติกให้แก่บุคคลทั่วไปโดยผู้ที่ต้องการสมัครไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นสินเชื่อในลักษณะของสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่งผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรแล้ว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป แถมยังสามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้และขอเพิ่มวงเงินในบัตรได้อย่างถาวร กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติการชำระที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยผิดนัดชำระและชำระเต็มจำนวนเงินในใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของทุกรอบบัญชีหรือชำระเต็มจำนวนเงินในใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้ของทุกรอบบัญชีโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ซึ่งบางสถาบันการเงินจะมีการโอนเงินส่วนหนึ่งหรือโอนเต็มจำนวนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สมัครตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนที่จะได้รับบัตรกดเงินสดและรหัสกดเงินสดของบัตรจริงเพื่อใช้ในการเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกเครื่องทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการเบิกถอนเงินสด โดยผู้สมัครที่มีการใช้เบิกถอนเงินสดไปแล้วและได้มีการชำระเงินคืนกลับมาเท่าไร ผู้สมัครก็สามารถเรียกใช้เงินคืนกลับมาเท่ากับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในบัตร ซึ่งบัตรกดเงินสดจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย โดยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นรวมกันสูงสุดจะไม่เกิน 28% ต่อปี และคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้จริงของยอดเงินที่ได้กดเบิกถอนเงินสด ซึ่งบางสถาบันสินเชื่อได้มีการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยมีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0% นานถึง 2-3 รอบบัญชีแรก และมีของแถมของกำนัลเช่น กระเป๋าเดินทางและอื่นๆ เป็นต้น อย่างเช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็จัดรายการส่งเสริมการขาย บัตรกดเงินสด Citi Ready Credit หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต โดยมีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 รอบบัญชีแรก และแถมกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว และมีโปรโมชั่นอื่นอีกมากมาย เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติบัตร ส่วนวงเงินที่อนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติฐานรายได้ประจำบวกกับรายได้อื่นในอาชีพเดียวกันเฉลี่ยต่อเดือนของผู้สมัคร โดยมีวงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก็มีจัดรายการส่งเสริมการขายบัตรกดเงินสด Speedy Cash หรือ สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash โดยมีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชีแรก เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติบัตร ส่วนวงเงินที่อนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติฐานรายได้ประจำบวกกับรายได้อื่นในอาชีพเดียวกันเฉลี่ยต่อเดือนของผู้สมัคร โดยมีวงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

 

บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดมีจุดเด่นที่สำคัญที่สุด:

• สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบพิจารณามากมาย

• สมัครเพียงครั้งเดียว และได้รับการอนุมัติ สามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป

• ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายปี ตลอดชีวิต

• กดเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกเครื่องทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการเบิกถอนเงินสด

• ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวันที่ใช้จริงของยอดเงินที่ได้กดเบิกถอนเงินสด

• สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้และขอเพิ่มวงเงินในบัตรได้อย่างถาวร กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติการชำระที่ดีมาโดยตลอด

บัตรเครดิต:

คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มีหลักประกัน) ประเภทที่เป็นบัตรพลาสติกให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป ทั้งพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบุคคลใดที่ต้องการสมัครไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นสินเชื่อในลักษณะของสินเชื่อหมุนเวียนที่เหมือนกันกับบัตรกดเงินสด ซึ่งบุคคลใดที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตแล้ว ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะดำเนินการส่งบัตรเครดิตพร้อมกับรหัสกดเงินสดของบัตรไปตามที่อยู่ของผู้สมัครที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เมื่อผู้สมัครได้รับบัตรเครดิตพร้อมกับรหัสกดเงินสดของบัตรแล้ว ผู้สมัครสามารถนำบัตรเครดิตไปทำรายการกดเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกเครื่องทั่วประเทศโดยมีค่าธรรมเนียมการทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าประมาณ 3% – 5% ของยอดเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้ง และผู้ที่ถือบัตรเครดิตยังสามารถใช้วงเงินที่อนุมัติในบัตรได้ตลอดไป โดยผู้ที่ถือบัตรได้มีการใช้จ่ายรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือกดเบิกถอนเงินสดล่วงไปแล้วและได้มีการชำระเงินคืนกลับมาเท่าไร ผู้ถือบัตรก็สามารถที่จะเรียกใช้เงินคืนกลับมาเท่ากับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในบัตร ซึ่งบัตรเครดิตจะมีช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย หากผู้ถือบัตรได้จ่ายชำระเต็มจำนวนของยอดรายการใบแจ้งหนี้ในรอบบัญชีนั้นก็จะไม่เสียดอกเบี้ยเลย และโดยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นรวมกันสูงสุดจะไม่เกิน 28% ต่อปี อีกทั้งยังสามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้ (กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติเครดิตการชำระที่ดีมาโดยตลอด) ซึ่งบางสถาบันสินเชื่อได้มีการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยมีโปรโมชั่นสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายอย่างเช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็จัดรายการส่งเสริมการขาย บัตรเครดิต Citi Cash Back Platinum โดยมีโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ส่วนวงเงินที่อนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางธนาคารและคุณสมบัติฐานรายได้ประจำบวกกับรายได้อื่นในอาชีพเดียวกันเฉลี่ยต่อเดือนของผู้สมัคร โดยมีวงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

ส่วนธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ก็จัดรายการส่งเสริมการขาย บัตรเครดิต UOB PRIVI MILES โดยมีโปรโมชั่นรับเครดิตสะสมไมล์เพื่อแลกตั๋วเครื่องบินฟรี

บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์ :

เร็วกว่า เหนือกว่า และง่ายกว่า

บัตรเครดิตที่ให้คุณเปิดประสบการณ์ ไปกับการใช้ชีวิตเหนือระดับ เร็วกว่าด้วยการรับ 1คะแนนสะสมเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ ครบทุกๆ 15 บาท เหนือกว่าและง่ายกว่าด้วย 1.2 คะแนน แลกรับ 1 ไมล์สะสม (เที่ยบเท่า 18 บาท = 1 ไมล์สะสม โดยไม่มีเงื่อนไขการใช้จ่าย)

 

และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายเช่น

สิทธิประโยชน์ :

• บัตรเครดิตที่ตอบสนองชีวิตที่ เร็วกว่า เหนือกว่า และมากกว่าของคุณ

• รับ 1 คะแนนสะสม ทุกๆ ยอดใช้จ่าย 15 บาท

• สิทธิพิเศษในการแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมในอัตรา 1:1 เมื่อใช้จ่ายสะสมฯ ครบตามเงื่อนไข

• ทุกๆ 1.2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์ (18 บาท เท่ากับ 1 ไมล์)

UOB TRAVEL SERVICE โทร. 02-285-1551 ให้ท่านสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเที่ยวบิน แพ็คเกจทัวร์ ห้องพัก โรงแรม รถเช่า หรือแลกรับคะแนนสะสมคืน 15% Fly First Redeem Later

• สิทธิพิเศษเหนือระดับ กับบริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปี

ส่วนวงเงินที่อนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางธนาคารและคุณสมบัติฐานรายได้ประจำบวกกับรายได้อื่นในอาชีพเดียวกันเฉลี่ยต่อเดือนของผู้สมัคร โดยมีวงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 

บัตรเครดิตมีจุดเด่นที่สำคัญที่สุด:

• มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

• สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบพิจารณามากมาย

• สมัครเพียงครั้งเดียว และได้รับการอนุมัติ สามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป

• ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ส่วนค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรรายปีฟรี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสถาบันการเงิน)

• กดเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกเครื่องทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการทำรายการเบิกถอนเงินสดประมาณ 3% – 5% ของยอดเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้ง

• ดอกเบี้ยคิดตามรอบบัญชีที่ได้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรและยอดคงค้างชำระในแต่ละเดือน

• สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้ (กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติการชำระที่ดีมาโดยตลอด)

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ชัดว่า คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของทั้งสองผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่จะกดเบิกถอนเงินสดจากบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตในสถานการณ์ของคุณ

CREDIT-2U หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกคนทั่วทั้งประเทศ และหากว่าท่านใดที่มีความคิดเห็นที่มีประโยชน์ ท่านสามารถเพิ่มความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนทั่วทั้งประเทศ หรือหากว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับทางเรา กรุณาช่วยแชร์บทความนี้ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับ

อ่านบทความการเงินอื่นที่น่าสนใจ » ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here