บัตรกดเงินสด GSB PRIMA CARD

0
584

 –

: ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ( Cash Advance Fee )

บัตรกดเงินสด GSB PRIMA CARD

สมัครบัตร

Credit card Detail : 
ธนาคาร : ออมสิน จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัตร : Cash Card
Life Style : ช็อปปิ้ง, ท่องเที่ยว-เดินทาง, สังสรรค์-ทานอาหาร

รายได้ขั้นต่ำ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ระยะปลอดดอกเบี้ย
15,000  สูงสุดไม่เกิน 28% ฟรี ฟรี

จุดเด่นและสิทธิประโยชน์

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ( Cash Advance Fee )

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ( Revolving Credit ) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอูปโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทะในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

 • วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด
  ผู้ถือบัตร สามารถใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดธนารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงินและนำส่งบัตรสินเชื่อเงินสด ( Prima Card ) จากธนาคาร โดยใช้บัตรร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อทำรายการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”
 • การคิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
  คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
 • อัตราดอกเบี้ยค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
  อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28% ต่อปี
 • การชำระเงิน
  – ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
  – ชำระบาง หรือจ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ช่องทางการชำระเงิน
  1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน
  2. ATM ธนาคารออมสิน
  3. ออมสิน Internet Banking
  4. ออมสิน MyMo
  5. ออมสิน (Direct Debit)
  6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  7. เทสโก้ โลตัส
  8. แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1: อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ และ อายุไม่เกิน 60 ปี และ สำหรับเจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี
2: พนักงานประจำ ( อายุงาน 6 เดือน )
3: เจ้าของกิจการ ( อายุกิจการ 1 ปี )
4: รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาท / เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร :

1: สำเนาบัตรประชาชน
2: สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
3: สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
( รายได้ๆ ทุกเดือนไม่เท่ากันใช้สลิป 3 – 6 เดือน)
4: สำเนาทะเบียนการค้า
5:บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Up Book )
6: สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (บัญชีเงินเดือน)

เลือกสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ทุกสถาบันการเงิน เพื่อเช็คโอกาสอนุมัติ ผ่านเว็บไซต์ CREDIT-2U

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here