รีวิวฉบับจัดเต็มรูปแบบของสินเชื่อบัตรกดเงินสด CIMB THAI Extra Cash หรือจะเรียกได้อีกอย่างคือ บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช| สินเชื่อ (ไม่มีหลักประกัน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

0
251

บัตรกดเงินสด CIMB THAI Extra Cash

เงินกู้อุ่นใจ สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สมัครครั้งเดียว รับวงเงินสินเชื่อ ติดตัวตลอดไป กับ บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกเงินกู้หรือสินเชื่อนี้ในรูปแบบของสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เป็นประเภทของ “บัตรกดเงินสด” ในลักษณะของสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่มีหลักประกันอีกประเภทหนึ่ง โดยมีวงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งวงเงินอนุมัตินี้จะขึ้นอยู่กับทางธนาคารฯ เป็นผู้กำหนดวงเงิน โดยจะคิดคำนวณจากคุณสมบัติของรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ซึ่งสินเชื่อบัตรกดเงินสดฯ นี้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการทำรายการกดเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ทุกที่ ทุกเวลา ทุกตู้ของทุกธนาคารทั่วประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 21% – 27% ต่อปี พร้อมทั้งมีโปรโมชั่นรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10% ต่อปีใน 5 รอบบัญชีแรกสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ 25,000 บาทต่อเดือนตามเงื่อนไขของทางธนาคารฯ

อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปีใน 9 รอบบัญชีแรกสำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน พร๊อมเพย์ กับธนาคารใดก็ได้ โดยทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง และผู้สมัครสามารถเลือกผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาทหรือ 5% ของยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า หากไม่มียอดเบิกใช้ก็ไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ทางธนาคารฯ ก็จะดำเนินการส่งบัตรฯ กับรหัสของบัตรฯ พร้อมทั้งวงเงินที่อนุมัติ ไปตามที่อยู่ของผู้สมัครที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร โดยผู้สมัครสามารถใช้วงเงินสินเชื่อของบัตรฯ ได้ตลอดไป เมื่อมีการผ่อนชำระคืนกลับมาเท่าไร ก็สามารถเรียกใช้เงินคืนกลับมาได้ตามจำนวนเงินที่ได้มีการผ่อนชำระไปแล้วเท่านั้น โดยสามารถกดเงินสดจากบัตรสินเชื่อบุคคลฯ นี้ได้ที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมายATM POOL ทุกตู้ของทุกธนาคารทั่วประเทศตลอด 24 ชม. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการเบิกถอนเงินสด และเป็นบัตรกดเงินสดอเนกประสงค์ที่เหมาะกับการกดเบิกถอนเงินสดเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค หรือต้องการใช้เงินสดในยามฉุกเฉินไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามของแต่ละบุคคล ซึ่งบุคคลใดที่ต้องการขอผลิตภัณฑ์บัตรสินเชื่อบุคคลฯ นี้ เพียงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป พร้อมทั้งมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือหุ้นส่วนบริษัทที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินกิจการในธุรกิจเดียวกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 สามปีขึ้นไป พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติของรายได้และสถานภาพตามเกณฑ์ของทางธนาคารที่ได้กำหนดไว้

ประโยชน์ของสินเชื่อบัตรกดเงินสด CIMB THAI Extra Cash มีดังต่อไปนี

1. ฟรี! ค่าธรรมเนียมดำเนินการจัดสินเชื่อ
2. ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ในการจัดสินเชื่อ
3. ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
4. ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการทำรายการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมายATM POOL ทุกตู้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.
5. มีโปรโมชั่นรับอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 9% ต่อปี 9 รอบบัญชีแรก และอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 10% ต่อปี 5 รอบบัญชีแรกตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
6. สามารถเลือกผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5% ของยอดใช้รวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า
7. สามารถใช้วงเงินสินเชื่อของบัตรฯ ที่อนุมัติได้ติดตัวตลอดไป

 

CIMB THAI Bank ให้สิทธิพิเศษกับผู้สมัครถึงขนาดนี้แล้วจะมัวรออะไร?  รีบสมัครด่วนวันนี้!

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here