สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash – สินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มีหลักประกัน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

0
1073

สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI Personal Cash

กู้ง่าย อนุมัติไว เบาใจจากดอกเบี้ยที่น้อยลง เพิ่มสภาพคล่อง เพื่อความลงตัวของชีวิต

สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash ตัวนี้คือ สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทางธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อตัวนี้ขึ้นมา โดยบุคคลที่ต้องการขอสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น โดยเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับการโอนหนี้พร้อมทั้งเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการอย่างอเนกประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติไปใช้ในกรณีใดๆก็ได้  อีกทั้งยังเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้วงเงินสินเชื่อเป็นรูปแบบแบบที่มีระยะเวลา ไม่ว่าบุคคลนั้นๆจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขอสินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash ได้

สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษมีดังต่อไปนี้

 • อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 1 ปี หรือ 12 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 2 ปี หรือ 24 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 3 ปี หรือ 36 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 5 ปี หรือ 60 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
ซึ่งก่อนหน้านี้สินเชื่อบุคคลเพอซันนัลแคชตัวนี้มีระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 7 ปี หรือ 84 เดือนสำหรับพนักงานประจำและมีระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 6 ปี หรือ 72 เดือนสำหรับเจ้าของกิจการ แต่ ณ ขณะนี้ทางธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการผ่อนชำระใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าหากบุคคลใดที่ยื่นขอสินเชื่อบุคคลนี้แล้วผ่านการอนุมัติเงินกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะขอระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ที่นานกว่านี้ก็สามารถที่จะทำการตกลงกับทางธนาคารฯ ได้

ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอสินเชื่อและค่าอากรแสตมป์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชที่  9%, 12%, 15% และ 18%
สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชและได้รับการอนุมัติเงินกู้ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัคร 1 ราย สามารถเลือกได้เพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9 % ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 1 ปี หรือ 12 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12 % ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี หรือ 24 เดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี หรือ 36 เดือน
 5. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี หรือ 60 เดือน
 6. วงเงินสินเชื่ออนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาท โดยธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคารฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ทางธนาคารฯ จะให้เฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และคงสภาพบัญชีปกติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน และ/หรือเรียกโปรแกรมส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด
 8. กรณีผู้สมัครปิดบัญชีก่อน สิ้นอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรก ธนาคารฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
 9. หากผู้สมัครชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระในใบแจ้งยอดรายการชำระหนี้) ธนาคารฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยจากโปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ จึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามโปรแกรมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารฯ มีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด
 11. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here