สินเชื่อส่วนบุคคลใดอยู่ใกล้กับที่คุณจะได้รับ

0
106

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณดูแลค่าใช้จ่ายที่คุณไม่คาดคิดได้แบบออนไลน์ได้ แต่ถ้าคุณสงสัยว่า “มีสถานที่ให้กู้ยืมเงินกู้ส่วนบุคคลใดที่อยู่ใกล้ ๆ คุณหรือไม่” คำตอบคือใช่!

หากคุณมีเครดิตที่ดีคุณจะได้รับสินเชื่อบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงจากแหล่งที่คุณอาศัยอยู่ แต่คุณอาจไม่ได้พิจารณา: ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหรือสถาบันการเงินของคุณ

การขอใช้บริการจากธนาคารและสถาบันการเงินของคุณเพื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคลมักจะมีค่าธรรมเนียมการจัดเงินกู้ที่ไม่สูงมากนักและอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

ทางเราจะขอยกตัวอย่างเช่น CIMB THAI Bank ให้บริการสินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash ซึ่งมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่พนักงานประจำโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้สูงสุด 12 เดือน วงเงินสินเชื่อ 5 เท่าของรายได้หรือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและสูงสุดที่ 1,500,000 บาท

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้สูงสุด 24 เดือน วงเงินสินเชื่อ 5 เท่าของรายได้หรือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและสูงสุดที่ 1,500,000 บาท

 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้สูงสุด 36 เดือน วงเงินสินเชื่อ 5 เท่าของรายได้หรือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและสูงสุดที่ 1,500,000 บาท

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้สูงสุด 60 เดือน วงเงินสินเชื่อ 5 เท่าของรายได้หรือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและสูงสุดที่ 1,500,000 บาท

จำนวนเงินกู้ที่จะอนุมัติอาจแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์อนุมัติของธนาคารหรือสถาบันการเงินและอีกหลายปัจจัยของผู้กู้เช่น ประวัติเครดิตทางการเงิน, คุณสมบัติรายได้, อัตราส่วนภาระหนี้สินเมื่อเทียบกับฐานรายได้ประจำ, เสถียรภาพสถานที่ทำงานของนายจ้าง, สถานะการจ้างงาน ฯลฯ เป็นต้น โดยเหล่านี้ถือว่าเป็นเพียงแค่หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาใบสมัครสินเชื่อของผู้สมัครเท่านั้น

เงินกู้ทุกประเภทของธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยที่ไม่มีหลักประกัน เงื่อนไขการชำระเงินสามารถยืดหยุ่นได้และจะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บโดย บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตบางราย ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันสำหรับลูกค้าซึ่งเป็นทางเลือกในอัตราที่ไม่แพงสำหรับการชำระหนี้หรือความต้องการทางการเงินอื่น ๆ

ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ เสนอสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับทุกบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากหรือเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารและสถาบันการเงิน แต่สำหรับบางธนาคารที่คุณต้องการขอสินเชื่อที่ได้รับเงินกู้เป็นเงินก้อนนั้นคุณจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากฟิคกับทางธนาคารเพื่อเป็นหลักค้ำประกันส่วนหนึ่งของกระบวนการกู้เงินอย่างเช่น ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่ของธนาคารและสถาบันการเงินยังให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน แต่มีข้อจำกัดสำหรับผู้สมัครของผู้ให้กู้ คุณสามารถเข้าร่วมขอใช้บริการสินเชื่อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการเงิน โปรดทราบว่าอาจมีช่วงเวลาที่คุณรอคอยเพื่อที่คุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ทั้งหมดของสถาบันการเงินรวมถึงสินเชื่อบุคคล

คุณสามารถวัดผลของการใช้เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยในแง่ของการชำระดอกเบี้ยของคุณ ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง จำกัด วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเรียกเก็บจากสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงคะแนนเครดิต อย่างไรก็ตามหากประวัติเครดิตของคุณไม่ดี ธนาคารและสถาบันการเงินอาจตัดสินใจที่จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับคุณ

นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารและสถาบันการเงินที่มีโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีความยืดหยุ่นในการขอผ่อนผันการชำระเงินคืนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่จบการศึกษาและเป็นผู้ไม่มีรายได้มาชำระเงินคืนให้กับทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้อกำหนดสำหรับการขอผ่อนผันการชำระเงินคืนนี้สามารถขอยืดเวลาการชำระเงินคืนได้คราวละไม่เกินหกเดือน รวมแล้วไม่เกินสองปี โดยผู้กู้จะต้องดำเนินการติดต่อกับทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ในแต่ละงวด ซึ่งหากพ้นวันครบกำหนดชำระแล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันการชำระหนี้ จึงจะระงับการติดตาม และให้ถือว่าเป็นหนี้ปกติต่อไป

ธนาคารและสถาบันการเงินอาจเสนอการประกันสินเชื่อซึ่งจะจ่ายคืนเงินกู้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดในกรณีที่ผู้กู้ประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และไม่สามารถกลับทำงานเพื่อหาเงินมาผ่อนชำระหนี้ได้ ความคุ้มครองทางการเงินอื่น ๆ อาจได้รับการคุ้มครองโดยกรมธรรม์นี้

และให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดของการประกันรวมทั้งถ้าคุณสามารถผ่อนชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนของคุณโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเบี้ยประกันภัยในเงินกู้ของคุณได้ ผู้ให้กู้สามารถเสนอประกัน แต่ไม่สามารถขอให้คุณสมัครเป็นเงื่อนไขในการระดมเงินกู้ยืมของคุณได้ ผู้ให้กู้ยืมไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเลือกลงในเงินกู้ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว ดังนั้นอย่าลืมอ่านเอกสารสัญญาเงินกู้ยืมทั้งหมดของคุณอย่างละเอียด

จากตรงนี้ คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีสินเชื่อส่วนบุคคลหลายธนาคารและสถาบันการเงินที่อยู่ใกล้ตัวคุณ และไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณ หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อบุคคลที่อยู่ใกล้คุณ ธนาคารและสถาบันการเงินมักเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับผู้บริโภคสำหรับการกู้ยืมเงิน แต่ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการอ่านเอกสารสัญญาเงินกู้ทั้งหมดและต้องทำความเข้าใจภาระหน้าที่ของคุณภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาการกู้ยืม

CREDIT-2U คือตลาดของผู้ให้กู้ยืมจากหลายสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ CIMB THAI Bank, SCB, BAY, KTC, Citibank, KBANK, UOB, BBL และ GSB ฯลฯ เป็นต้นเพื่อการแข่งขันทางการเงินในค่าใช้จ่ายประจำวันหรือในธุรกิจของคุณ คุณสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอพิเศษจากผู้ให้กู้ทุกสถาบันการเงินที่ Credit-2u.com โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้กู้และไม่มีผลต่อคะแนนเครดิตของคุณ

อ่านบทความการเงินอื่นที่น่าสนใจ » ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here