สินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri First Choice (สินเชื่อสำหรับการโอนหนี้) รับโอนทั้งยอดคงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่นๆ มาไว้ที่กรุงศรี เฟิร์สช้อยที่เดียว

0
653

เชื่อว่าคงเป็นที่ต้องการของใครต่อใครหลายคนที่ตั้งหน้าตั้งตาค้นหาสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการรวมหนี้ต่างๆ ได้ของจริง ไม่ว่าจะเป็นทั้งหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หลายบัตรหลายใบ และหนี้จากสินเชื่ออื่นๆ อีกหลายรายการ โดยวันนี้ทาง CREDIT-2U ได้จัดสรรสินเชื่อฯเพื่อการโอนหนี้ได้ของจริง พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดที่ตรงใจของทุกท่านมาฝากให้พิจารณากันอย่างครบถ้วน

สินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

สินเชื่อเงินสดทันใจ สมัครง่าย รู้ผลไว อนุมัติปั๊บ โอนเงินเข้าบัญชีทันที ภายใน 30 นาที

โดยสินเชื่อตัวนี้คือ สินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่ออเนกประสงค์ (ไม่มีหลักประกัน) ที่เหมาะสำหรับการโอนหนี้ได้จริงของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส หนึ่งในเครือบริษัทของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้ ในรูปแบบของเงินกู้ที่ได้รับเงินสินเชื่อเป็นเงินก้อนใหญ่เต็มจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติ เหมาะสำหรับการโอนหนี้โดยรับโอนทั้งยอดคงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อฯจากสถาบันการเงินอื่นได้สูงสุด 5 สถาบัน ด้วยบริการชำระหนี้ของท่านให้กับสถาบันการเงินนั้นๆ โดยตรงภายใน 1 วันทำการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนหนี้ อัตรดอกเบี้ยต่ำสุด 19% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน และเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงมาก หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือเพื่อต้องการใช้เงินสดในยามฉุกเฉินและทุกๆความต้องการอย่างอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล โดยสินเชื่อบุคคลฯ นี้จะมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ 1 ล้านบาท ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่จะอนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร โดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือวงเงินที่จะอนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้ ซึ่งสินเชื่อฯนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโดยเริ่มต้นที่ 19% – 28% ต่อปี เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยของกฎหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฉบับ พ.ศ. 2551 และอัตราดอกเบี้ยนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมกันสูงสุดจะไม่เกิน 28% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ย 28% สำหรับกรณีในการผิดนัดของการชำระคืนเงินกู้

ดูอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ

1.ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ

ดอกเบี้ย 19-28% ต่อปี (28% สำหรับกรณีผิดนัด)
ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น
2. อัตราการผ่อนชำระ ชำระเท่ากันทุกงวด ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. การปิดวงเงินก่อนกำหนด สามารถทำได้เมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปีไปแล้ว แต่ถ้าปิดภายใน 1 ปีแรก จะต้องเสียดอกเบี้ย 28% ต่อปี (คำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้ จนถึงวันที่ปิดบัญชี โดยให้ถือว่าเงินค่าดอกเบี้ยที่ได้รับก่อนวันที่ปิดบัญชี เป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด ซึ่งผู้กู้ต้องชำระค่าดอกเบี้ยส่วนที่ขาด)
4. ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามยอดค้างชำระ                                   200 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด

250 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด

350 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่อนุมัติ

วงเงินอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ย

300,001 – 500,000 19%
100,001 – 300,000 22%
50,001 – 100,000 24%
25,001 – 50,000 26%
10,000 – 25,000 28%

หมายเหตุ:
อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน

อีกทั้งผู้กู้ยังสามารถเลือกผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน โดยผ่อนชำระคืนในจำนวนเงินที่เท่ากันของทุกงวด ซึ่งบุคคลใดที่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ ก็จะดำเนินการโอนเงินสินเชื่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ หรือโอนชำระหนี้ให้กับท่านไปยังสถาบันการเงินนั้นๆโดยตรงภายใน 1 วันทำการ (กรณีต้องการโอนหนี้) ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

โดยสินเชื่อบุคคลฯ นี้สามารถรับโอนหนี้จากสินเชื่ออื่นๆ ได้สูงสุดถึง 5 สถาบันการเงิน โดยรับโอนทั้งยอดคงค้างไม่ว่าจะเป็นยอดคงค้างจากบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อฯจากสถาบันการเงินอื่นที่มีอยู่มาที่กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ที่เดียว อีกทั้งฟรี! ค่าธรรมเนียมในการโอนหนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนหนี้
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 19 % ต่อปี
  • สามารถเลือกผ่อนชำระคืน สบายๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน
  • ง่ายกว่า สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า! โดยชำระหนี้ให้ท่านเสร็จภายใน 1 วันทำการ
  • รับโอนหนี้ทั้งยอดคงค้างบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดและสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นๆ โดยเริ่มต้นที่ 30,000 บาท ได้สูงสุด 5 สถาบันการเงิน
  • สะดวก ง่าย รวดเร็วกว่า! ด้วยบริการชำระหนี้ของท่านให้กับสถาบันการเงินนั้นๆ โดยตรง ภายใน 1 วันทำการ
สมัครสินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ง่ายๆ เพียงท่านที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปพร้อมทั้งมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วนบริษัทที่จดทะเบียนพาณิชย์และดำเนินกิจการในธุรกิจเดียวกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งมีคุณสมบัติรายได้ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ ก็สามารถขอใช้บริการสินเชื่อบุคคลฯนี้ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารประการสมัคร มีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีเป็นพนักงานประจำ)
– อายุระหว่าง 21 – 59 ปี
– รายได้รวมขั้นต่ำตามที่กำหนด
– อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า – หลัง (พร้อมลายเซ็นสด)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ)
3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (รายได้ๆ ทุกเดือนไม่เท่ากัน ใช้สลิป 3 – 6 เดือน)
4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชี)
5. สลิปใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุดที่ต้องการโอนหนี้
6. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร (กรณีที่ต้องการรับเงินสินเชื่อ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีเจ้าของกิจการ)
– อายุระหว่าง 21 – 59 ปี
– ดำเนินกิจการในธุรกิจเดียวกันปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า – หลัง (พร้อมลายเซ็นสด)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (เงินหมุนเวียนในบัญชีขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
4. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
5. สลิปใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุดที่ต้องการโอนหนี้
6. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร (กรณีที่ต้องการรับสินเชื่อ)

ส่วนวิธีและช่องทางการชำระเงิน พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

เลือกชำระเงินได้ง่ายๆ สบายๆ หลากหลายช่องทาง

1. ชำระผ่านศูนย์บริการเฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ
ท่านสามารถนำบัตรเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด/ บัตรเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ด หรือใบแจ้งยอดบัญชีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด/
บัตรเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าคาร์ดไปที่ศูนย์บริการ และทำรายการคำแนะนำของระบบชำระเงิน โดยไม่มีค่าบริการ
และรับชำระเฉพาะเงินสด

2. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

   ธ. กรุงศรีอยุธยา ไม่มี ไม่มี
   ธ. ไทยพาณิชย์ ไม่มี ไม่มี
   ธ. กรุงไทย ไม่มี ไม่มี
   ธ. กสิกรไทย ไม่มี ไม่มี
   ธ. ยูโอบี ไม่มี ไม่มี
   ธ. กรุงเทพ ไม่มี ไม่มี
   ธ. ทหารไทย ไม่มี ไม่มี


3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคาร

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

   ธ. กรุงศรีอยุธยา 5 บาท 10 บาท
   ธ. ไทยพาณิชย์ 15 บาท 20 บาท
   ธ. กรุงเทพ 15 บาท 30 บาท
   ธ. กสิกรไทย 15 บาท 30 บาท
   ธ. ทหารไทย 10 บาท 30 บาท

ทั้งนี้การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะใช้เวลา 2 วันทำการหลังจากที่ท่านชำระเงิน ในกรณีที่ท่าน
ชำระเงินด้วยเช็คธนาคารจะต้องเป็นเช็คของสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ทั้งนี้
กรุณาเขียนหมายเลขสมาชิกของท่านบนด้านหลังเช็คทุกครั้ง

4.ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์
ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยชำระเป็นเงินสด พร้อมค่าบริการครั้งละ 10 บาท ชำระได้มากที่สุด 50,000 บาทต่อรายการ

5.ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ณ ศูนย์บริการเฟิร์สช้อยส์ หรือตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา โดยชำระเป็นเงินสด
พร้อมค่าบริการครั้งละ 15 บาท ชำระได้มากที่สุด 30,000 บาทต่อรายการ

6.ชำระผ่านห้างเทสโก้โลตัสทุกสาขา
โดยชำระเป็นเงินสดโดยไม่จำกัดจำนวนสูงสุด พร้อมค่าบริการครั้งละ 10 บาท

7.ชำระผ่านมือถือ
หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย True ท่านสามารถชำระผ่านบริการ True Money โดยพิมพ์รหัสบริษัท
FC หรือหากท่านใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS ท่านสามารถชำระผ่านบริการ MPay โดยพิมพ์รหัสบริษัท
489 โดยทั้งสองเครือข่ายคิดค่าบริการ 10 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริง โดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน

ประโยชน์ของสินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ มีดังต่อไปนี้

1. ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
2. รู้ผลไว อนุมัติเร็ว รับเงินทันที ภายใน 30 นาที
3. ดอกเบี้ยต่ำ รับเงินก้อนใหญ่ ได้เงินเร็ว

4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
5. รับโอนหนี้ได้ของจริง ทั้งยอดคงค้างบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดและสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ ได้สูงสุดถึง 5 สถาบันการเงิน
6. ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการโอนหนี้
7. สะดวกกว่า ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า! ด้วยบริการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินนั้นๆ โดยตรง ภายใน 1 วันทำการ
8. ปิดสัญญาสินเชื่อก่อนครบกำหนดได้เมื่อผ่อนชำระครบ 12 เดือนขึ้นไป

หากช้อยส์ไหนๆที่ไม่ตรงใจคุณ : กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ช้อยส์เดียวที่ใช่ ดอกเบี้ยต่ำ เงินก้อนใหญ่ อนุมัติไว รับเงินเร็ว รีบสมัครด่วน! ในวันนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here