เปรียบเทียบระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสด เพื่อความเข้าใจในวิธีการใช้อย่างถูกต้อง และเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

0
141

ในยุคปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายทั่วโลกที่ประสบปัญหาวิกฤตการเงิน และผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ดิ้นรนทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว แต่แม้กระทั่งทำงานอย่างหนักก็ไม่สามารถหาเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ จึงต้องหาแหล่งเงินกู้เพื่อขอสินเชื่อไม่มีหลักประกันทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อบุคคลและบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดหรือไม่ก็บัตรเครดิต

ซึ่งสินเชื่อไม่มีหลักประกันทั้งสามประเภทนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างถูกวิธี ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยส่งผลกระทบต่องบประมาณรายเดือนของทุกคน

มาวันนี้ทาง CREDIT-2U จะพูดถึงสินเชื่อไม่มีหลักประกันสองประเภทนี้ก่อนคือ สินเชื่อบุคคล และ บัตรกดเงินสด ซึ่งสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มีหลักประกัน) แต่จะต่างกันที่เมื่อได้รับการอนุมัติจะได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่ หรือจะได้รับเป็นประเภทของบัตรพลาสติก

สินเชื่อส่วนบุคคล :

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุมัติเป็นเงินก้อนใหญ่คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ได้ออกผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั้งที่เป็นพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ในระยะยาว และสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระคืนได้ตามงบประมาณรายเดือนของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครที่ขอสินเชื่อบุคคลและได้รับการอนุมัติ ทางธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ก็จะดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนของวงเงินที่อนุมัติไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สมัครตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอย่างแท้จริง ซึ่งอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นรวมกันสูงสุดจะไม่เกิน 28% ต่อปี และยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระคืนตามขีดความสามารถในงบประมาณรายเดือนของผู้สมัครนั้นๆ ซึ่งจะต้องผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากันของทุกงวด และมีระยะเวลาการสิ้นสุดของการเป็นหนี้ โดยผู้สมัครสามารถนำเงินที่ได้รับการอนุมัติไปใช้จ่ายกับสิ่งของที่มีราคาสูงได้เช่น ซื้อเฟอร์นิเจอร์สุดหรู, ปรับปรุงต่อเติมในครัวเรือน หรือจะใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ได้อย่างอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้สมัคร

บางธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเงินกู้ ค่าอากรแสตมป์ โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 0.5% – 1% ของวงเงินที่อนุมัติ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้อนุมัติให้แก่ผู้สมัคร, คุณสมบัติรายได้, ระยะเวลาการผ่อนชำระ และคะแนนเครดิตของผู้สมัคร และข้อกำหนดเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินก็จะแตกต่างกันไปเช่น ค่าธรรมเนียมการปิดสัญญาเงินกู้ก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งทางบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีเงื่อนไขสำหรับ สินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ว่าการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญาเงินกู้สามารถทำได้เมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปีไปแล้ว และกรณีที่ผู้สมัครเปลี่ยนใจไม่ต้องการเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ ทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้มีเงื่อนไขเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่ขอสินเชื่อบุคคล UOB I-Cash ที่ได้รับการอนุมัติ และผู้สมัครเปลี่ยนใจไม่ต้องการใช้เงินกู้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ผู้สมัครสามารถขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

สินเชื่อส่วนบุคคลมีข้อดีอย่างไร :

• ได้รับเงินกู้เป็นเงินก้อนใหญ่ที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างอเนกประสงค์

• มีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอย่างแท้จริง

• มีโปรโมชั่นรับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

• สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระคืนตามขีดความสามารถในการชำระคืนได้

• สามารถใช้ในการรวมหนี้จากสินเชื่อหลายรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

• มีระยะเวลาสิ้นสุดของการเป็นหนี้ ฯลฯ

บัตรกดเงินสด หรือ สินเชื่อเงินสด :

บัตรกดเงินสด และ / หรือ สินเชื่อเงินสด และ / หรือ สินเชื่อพร้อมใช้ คือเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อในรูปแบบที่เป็นบัตรพลาสติก สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ต้องการใช้เงินในจำนวนไม่มากและต้องการใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ  โดยสินเชื่อประเภทของบัตรกดเงินสดนี้จะเป็นสินเชื่อในลักษณะของ “เครดิตหมุนเวียน” ซึ่งผู้สมัครที่ได้ผ่อนชำระคืนมาเท่าไรก็สามารถนำบัตรไปกดเบิกถอนเงินสดกลับมาใช้ได้อีกตามวงเงินที่รับการอนุมัติในบัตร โดยผู้สมัครที่ขอบัตรกเงินสดและได้รับการอนุมัติ จะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายปี ตลอดชีพ สมัครบัตรกดเงินสดและได้รับการอนุมัติครั้งเดียวก็สามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ซึ่งบางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะดำเนินการโอนเงินส่วนหนึ่งหรือโอนเงินเต็มจำนวนของวงเงินที่อนุมัติในบัตรไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สมัครตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนที่ผู้สมัครจะได้รับบัตรและรหัสกดเงินสดจริงจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อนำไปกดเบิกถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกตู้ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้จริงของยอดเบิกถอนเงินสดในแต่ครั้ง โดยอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่นรวมกันสูงสุดจะไม่เกิน 28% ต่อปี และยังสามารถชำระคืนขั้นต่ำได้ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเต็มจำนวนในรอบบัญญชีนั้น เพื่อมิให้เสียประวัติการชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ และบางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มีการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างเช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้จัดรายการส่งเสริมการขายบัตรกดเงินสด Citi Ready Credit หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต โดยมีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 รอบบัญชีแรก และยังแถมกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้จัดรายการส่งเสริมการขายบัตรกดเงินสด Speedy Cash หรือ สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash โดยมีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 รอบบัญชีแรก ฯลฯ เป็นต้น

บัตรกดเงินสดมีข้อดีอย่างไร :

• ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายปี ตลอดชีพ

• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการเบิกถอนเงินสด

• สมัครบัตรกดเงินสดและได้รับการอนุมัติเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป

• สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินหรือเพิ่มวงเงินแบบถาวรได้ (กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติการชำระที่ดีมาโดยตลอด)

• คิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้จริงของยอดที่กดเบิกถอนเงินสดในแต่ละครั้ง

• มีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายเช่น ฟรีดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 รอบบัญชีแรก, ของกำนัลของแถม, ผ่อนสินค้าดอกเบี้ย 0% เป็นต้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายของแต่ละสถาบันการเงิน)

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ชัด ถึงความแตกต่างทั้งสิทธิประโยชน์ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และความต้องการที่จะใช้เงินเป็นจำนวนมากหรือน้อย พร้อมทั้งความต้องการใช้เงินในระยะเวลายาวหรือระยะสั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินและการตัดสินใจของแต่ละคน อย่างไรก็ตามทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสดต่างก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากหากใช้อย่างถูกวิธี!

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะให้สาระน่ารู้ที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมแก่ทุกคนทั่วทั้งประเทศนะครับ!

อ่านบทความการเงินอื่นที่น่าสนใจ » ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here